Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 19. 5. 2015 na téma "Vysoce nebezpečné nákazy"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 19. 5. 2015 na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 19. května 2015 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

Vysoce nebezpečné nákazy

Koordinátoři semináře:

Prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., prim. MUDr. Václav Chmelík.

1. Systém řešení VNN v České republice
Valenta V.
Hlavní hygienik a náměstek ministra zdravotnictví ČR Praha

2. Připravenost Národního centra pro VNN, Ebola – aktuální epidemiologická situace
Roháčová H.
Národní centrum pro vysoce nebezpečné nákazy, Nemocnice Na Bulovce, Praha

3. Algoritmus postupu při výskytu VNN
Plíšek S.
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK v Hradci Králové

4. Role CBO Těchonín v případě výskytu vysoce nakažlivých nemocí
Valenta Z.
CBO Těchonín

5. Ebola - možnosti vakcinace
Prymula R.
předseda Vakcinolog.společnosti a ředitel FN v Hradci Králové

6. První suspektní případ infekce EBOLA v České republice
Kulichová J.
Národní centrum pro vysoce nebezpečné nákazy, Nemocnice Na Bulovce, Praha

7. Zkušenosti z transportního cvičení pacienta s VNN
Machala L.
Národní centrum pro vysoce nebezpečné nákazy, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme