Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 1. 4. 2014 od 13,30 hod. na téma: "Legionelózy"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 1. 4. 2014 od 13,30 hod. na téma:

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají dne 1. 4. 2014 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma:

LEGIONELÓZY


Koordinátoři: prof. MUDr. Pazdiora Petr, CSc. a RNDr. Drašar Vladimír

Program:

Drašar V., Bergerová T., Paterová P., Horníková M., Kašná V., Mrázek J., Polcar R.: 30 let s
legionelami v ČR. Od mýtů k realitě.

Zeman J., Havel D., Bergerová T.: Legionelové pneumonie ve FN Plzeň.

Bergerová T.: Strategie mikrobiologa při průkazu legionelóz. Kdo hledá, najde.
Drašar V., Polcar R., Tichá J., Hrušková M., Luňáčková J.: Panelákové legionelózy. Skrytá
tikající bomba?

Přestávka

Martinková I., Drašar V., Holečková A., Ďuraš J., Mrázek J., Polcar R.: Opakovaná a
perzistentní nákaza L.micdadei a L.pneumophila u pacienta s leukemií v průběhu tří let.

Pazdiora P., Průchová J., Kubátová A., Spáčilová M., Menclová I., Morávková I., Podlesná I.: Základní epidemiologické charakteristiky u legionelóz v Plzeňském kraji, zkušenosti
s šetřením v terénu.

Polcar R., Drašar V., Skaličková R., Mudra R.: Riziko legionel na rehabilitačních odděleních
aneb kam kráčíš legislativo.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve
spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce
kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme