Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 1. 3. 2016 na téma: "Intenzívní péče v infektologii - zajímavé kazuistiky"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 1. 3. 2016 na téma:

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádají dne 1. března 2016 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář na téma:

"INTENZIVNÍ PÉČE V INFEKTOLOGII- ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY"

Koordinátoři: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D., doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Program:

Abscesy mozku u drogově závislého pacienta
J. Sagan, P. Širůček
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava

Stafylokoková sepse s epidermolýzou u novorozence
J. Helešic, P. Mikolášek, T. Habanec, J. Žurek, M. Fedora
Klinika dětských infekčních nemocí, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a FN Brno

Paroxysmální projevy v diferenciální diagnostice neuroinfekcí u dětí
R. Kračmarová, S. Plíšek
Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové

Přestávka

Také Vás bolí za krkem?
P. Prášil, S. Plíšek, M. Tuna, M. Solař
Klinika infekčních nemocí, Kardiochirurgická klinika, 1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Intoxikace metforminem jako komplikace akutní gastroenteritidy u diabetika
J. Kulichová
Klinika infekčních, tropických a parazitárních infekcí Nemocnice Na Bulovce

Diskuse bude následovat po každé přednášce.
Předpokládané zakončení semináře je cca v 16.30.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“


Zápisy z výboru

Spolupracujeme