Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář v Lékařském domě dne 1. 12. 2015 na téma: "Aktuality v mikrobiologii"


Odborný seminář v Lékařském domě dne 1. 12. 2015 na téma:

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou pořádají dne 1. 12. 2015 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze odborný seminář

na téma: Aktuality v mikrobiologii

Koordinátoři: doc. MUDr. Růžička Filip, Ph.D., a RNDr. Jiří Matějů, CSc.

Program:

Možnosti využití NGS (sekvenování nové generace) v mikrobiologii
Mgr. Kamila Kýrová Ph.D.
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Dřevomorka a další houby doma nebo na chalupě: zdravotní rizika, jak je poznat a jak na ně?
doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Jiří Gabriel a Karel Švec (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha), Andrea Nasswettrová a Pavel Šmíra (Thermo Sanace, s.r.o., Ostrava)

Přestávka

Probiotiká v prevencii postantibiotických hnačiek
RNDr. Hyacinta Májeková, PhD., Mgr. Eva Drobná, PhD.
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, SR

Publikování (nejen) v mikrobiologii – 2015
RNDr. Jiří Matějů, CSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

P. acnes jako původce infekcí implantátů a kloubů
doc. MUDr. Filip Růžička, PhD.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“


Zápisy z výboru

Spolupracujeme