Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář na téma "Stafylokoky" v Lékařském domě v Praze dne 4. května 2010


Odborný seminář na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP pořádá v Lékařském domě v Praze dne 4. května 2010 od 13.30 hod. odborný seminář na téma:

 „STAFYLOKOKY“

Koordinátoři:

RNDr. Petr Petráš, CSc., MUDr. Vlastimil Jindrák, CSc. Doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

 

 

PROGRAM

 

1. Petr Petráš, Ivana Machová (SZÚ, Praha):  

Toxigenní kmeny Staphylococcus aureus z pohledu NRL pro stafylokoky 

 

2. Vlastimil Jindrák (Nemocnice na Homolce, Praha):

Aktuální úloha Staphylococcus aureus v epidemiologii infekcí spojených se zdravotní péčí

 

3. Vladislav Jakubů, Helena Žemličková, Marta Fridrichová, (SZÚ, Praha):  

Charakterizace kmenů Staphylococcus aureus pomoci spa typizace

 

4. Dana Hedlová (ÚVN, Praha):

Prevence a kontrola MRSA v zařízeních poskytujících dlouhodobou zdravotní a sociální péči 

 

přestávka s občerstvením 15. 00 – 15.30.

 

5. Olga Džupová (FN Bulovka):

Klinické formy infekcí vyvolaných kmeny Staphylococcus  aureus

 

5. Jiří Beneš (FN Bulovka):

Terapeutické možnosti stafylokokových infekcí

 

7. Jiři Bureš, Martina Pelichovská (ARO FN Motol, Praha):

Syndrom toxického šoku (kazuistika)

 

8. Aleš Chrdle, Václav Chmelík (Inf. odd. Nemocnice České Budějovice):

Stafylokokové infekce s mnohočetným orgánovým postižením (několik kazuistik)

 

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity dle souhlasného stanoviska ČLS, KVVOPZ ČR a Společností SML-obor mikrobiologický laborant – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Sponzorem semináře je firma BioVendor – Laboratorní medicína a.s.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme