Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář na téma "Molekulově biologické metody" v Lékařském domě v Praze dne 1. června 2010


Odborný seminář na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

 

pořádá v Lékařském domě v Praze dne 1. června 2010 od 13:30

odborný seminář na téma

 

Molekulově-biologické metody

(Molekulově-biologické metody v epidemiologii a diagnostice infekčních nemocí)

 

Koordinátor: Doc. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D.

 

 

Program:

 

Epidemiologická typizace bakteriálních původců nemocničních nákaz

Doc. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D.

Laboratoř bakteriální genetiky, SZÚ Praha

 

Molekulární metody v diagnostice a epidemiologii invazivních meningokokových onemocnění

MUDr. Pavla Křížová, CSc.; MUDr. Jitka Kalmusová; RNDr. Martin Musílek, PhD.

Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, SZÚ Praha

 

Genotypizace a fylogenetická analýza v epidemiologii virových hepatitid

RNDr. Vratislav Němeček, CSc.; Mgr. Otakar Strunecký

Národní referenční laboratoř pro hepatitidy, SZÚ Praha

 

Přestávka, občerstvení (14:45 - 15:15)

 

Význam a využití typizace původců alimentárních onemocnění

MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.

Národní referenční laboratoř pro listérie v potravinových řetězcích, SZÚ Praha

 

Molekulární epidemiologie syfilis v České republice

MUDr. Hana Zákoucká;1 Mgr. Petra Matějková, PhD.;2 Ing. Magdalena Flasarová;2

doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.2

1 Národní referenční laboratoř pro syfilis, SZÚ Praha

2 Biologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 

Předpokládaný konec v 16:00

 

 

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLS, KVVOPZ ČR a SML - obor zdravotní laborant. Účastníci obdrží certifikát o účasti.

 

Sponzorem semináře je firma BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Zápisy z výboru

Spolupracujeme