Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář dne 7. února 2012 na na téma "Herpetické viry


Odborný seminář dne 7. února 2012 na na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP pořádají ve velké posluchárně Lékařského domu ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2 dne 7.února 2012 od 13,30 hod. odborný seminář na téma "Herpetické viry"

 

Koordinuje MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D. a prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

 

Program:

 

Zahájení a úvod: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce (10 min.)

 

Klinické projevy varicelly a jejich změny v době vakcinace: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., I. infekční klinika, 2. LF UK a FN Na Bulovce (15 min.)

 

Chromozomální integrace HHV-6 a nebezpečí jednoduché interpretace vysoké nálože virové DNA : MUDr. Petr Hubáček, ÚLM a Klinika dětské  hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. (15 min.)

 

Diskuze

Přestávka   (20 minut)

 

Sérologická diagnostika EBV u vybraných skupin pacientů: Ing. Hana Hrbáčková, NRL pro herpetické viry (15 min.)

  

Rezistence CMV na antivirotika: PharmDr. Lenka Plíšková , MUDr. Eva Vejražková, MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D.,ÚKBD, úsek mol.biol.; Odd. Klinické hematologie II. int.klinika; ÚKM, NRL pro CMV; FN a LFUK Hradec Králové (15min)

 

Séroprevalence CMV v ČR : MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D., MUDR. Fajfr Miroslav, ÚKM, NRL pro CMV; FN a LF UK Hradec Králové (20 minut)

 

Diskuze a závěr

 

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK  jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLK, KVVOPZ ČR a ČAZL. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 

předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu  č. 16 ČLK“.

Sponzorem semináře je firma  BioVendor – Laboratorní medicína a.s.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme