Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář dne 6. prosince 2011 od 13,30 hod. na téma "Aktuality v mikrobiologii


Odborný seminář dne 6. prosince 2011 od 13,30 hod. na téma

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou (ČSSM) pořádají ve velké posluchárně Lékařského domu ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2 dne 6. prosince 2011 od 13,30 hod. odborný seminář na téma  „Aktuality v mikrobiologii“

Koordinátor akce: RNDr. Jiří Matějů, CSc.; doc. MUDr. Filip Růžička, PhD.

Garant akce: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP  

Program :

Ekonomické aspekty zrychlené bakteriologické diagnostiky.
Doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.; Prim. MUDr. Eva Bendová, CSc.; Mgr. Petr Mlynář (Ústav lékařské mikrobiologie, 3. Lékařská fakulta, Karlova Univerzita)

Slavnostní předání Patočkovy medaile prof. MUDr. Jiřímu Schindlerovi, DrSc.

Genetické studie původce syfilis a jejich význam v objasnění virulence a evoluce treponem.
Mgr. Petra Pospíšilová, PhD.; doc. MUDr. David Šmajs, PhD. (Biologický ústav Lékařské fakulty MU)

Přestávka s občerstvením

Rozdiel medzi toleranciou a rezistenciou kvasiniek rodu Candida voči klinicky používaným antifungálnym látkam
Doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc. (Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského, Bratislava)

Predikcia epidémie/pandémie chrípky typu A na základe identifikácie dominantných markerov patogenity a prenosnosti vírusu
RNDr. Gustáv Russ, DrSc. (Virologický ústav SAV)

Záchyt bakterie Asaia lannaensis v pitné balené vodě
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR)

Folia Microbiologica
RNDr. Matějů Jiří, CSc. (Redakce Folia Microbiologica, Mikrobiologicky ustav AV ČR Praha)

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLK, KVVOPZ ČR a ČAZL. Účastníci obdrží potvrzení o účasti. Předpokládané zakončení semináře je cca 16.30 hod.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu  č. 16 ČLK“.

Sponzorem semináře je firma  BioVendor – Laboratorní medicína a.s.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme