Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Odborný seminář dne 6. března 2012 na na téma "Neuroinfekce dětského věku"


Odborný seminář dne 6. března 2012 na na téma

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádá v Lékařském domě v Praze dne 6. 3. 2012 od 13.30 hod. odborný seminář na téma "Neuroinfekce dětského věku"

 

 

Koordinátoři: doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., MUDr. Lenka Krbková, Ph.D.

 

 

Program:

 

Zahájení a úvod

Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha 8 (10 min.)

 

Meningitidy dětí v časových souvislostech

MUDr. Zuzana Blechová, Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha 8 (15 min.)

 

Bakteriální neuroinfekce novorozenců

MUDr. Petr Švihovec, Neonatologické oddělení gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN-Motol, Praha 5 (15 min.)

 

Komplikace bakteriálních meningitid u dětí
MUDr. Tomáš Habanec, Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno (15 min.)

Diskuze
Přestávka 20 minut

 

Neuroborrelióza u dětí

MUDr. Lenka Krbková, Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno (20 min.)

 

Perinatální infekce viry herpes simplex a cytomegalie
MUDr. Jiří Zach, Novorozenecké oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha 4 (20 min.)

 

Novinky v molekulárně genetické diagnostice CMV infekce
RNDr. Emanuel Žďárský, Laboratoř molekulární genetiky, Nemocnice Na Homolce, Praha 5 (10 min.)

Diskuze a závěr

 

Předpokládané zakončení semináře je v cca 16.30 hod.

 

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLK. Účastníci obdrží potvrzení o účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. 

 

Sponzorem semináře jsou firmy BioVendor – Laboratorní medicína a.s. a TEST-LINE Clinical Diagnostics, spol. s r.o.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme