Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

Národní a evropská surveillance nozokomiálních infekcí


Národní a evropská surveillance nozokomiálních infekcí Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá v úterý 7. října 2008 ve 13.30 hod. v Lékařském domě odborný seminář na téma Národní a evropská surveillance nozokomiálních infekcí.

Koordinátoři: MUDr. Vlastimil Jindrák, MUDr. Dana Hedlová

Program:
  1. Jindrák V. Lokální surveillance nozokomiálních infekcí v nemocnici
  2. Janiga L. Počítačově asistovaná surveillance nozokomiálních infekcí
  3. Černá B. Registr nozokomiálních infekcí

    přestávka

  4. Hedlová D. Evropská surveillance nozokomiálních infekcí – aktivity ECDC
  5. Jindrák V. Doporučení Rady EU pro prevenci a kontrolu nozokomiálních infekcí a priority českého předsednictví 2009


Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLS, KVVOPZ ČR a Společností SPZ-obor mikrobiologický laborant – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Zápisy z výboru

Spolupracujeme