Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

23. Pečenkovy epidemiologické dny


23. Pečenkovy epidemiologické dny Pravidelné setkání odborníků pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a KHS kraje Vysočina. Letošní konference se koná pod záštitou hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, Ph.D., hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a primátora Města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala.

Termín konání: 22. - 24. 9. 2009

Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 568 01 Jihlava

Hlavní témata konference:
  • Nákazy preventabilní očkováním
  • Nákazy aktuální z epid. hlediska
  • Cestovní medicína
  • Zoonózy
  • DDD, prevence nozokomiálních nákaz
  • Nákazy aktuální z mikrobiologického hlediska
  • HIV/AIDS, STI
Organizátorka konference:
MUDr. Alena Dvořáková
KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Vedoucí protiepidemického odboru
Tolstého 15
586 01 JIHLAVA


Bližší informace na adrese: www.cwave.cz

Zápisy z výboru

Spolupracujeme