Přeskočit navigaci
 

Odborné akce

0dborný konzultační den na téma: Novinky v diagnostice a prevence HPV infekcí. Epidemiologie a diagnostika polyomavirových onemocnění.


0dborný konzultační den na téma: Novinky v diagnostice a prevence HPV infekcí.  Epidemiologie a diagnostika polyomavirových onemocnění.

Společnost pro epidemiologii mikrobiologii ČLS JEP pořádá pod záštitou Národní referenční laboratoře pro papillomaviry a Ústavu hematologie a krevní transfúze dne 9. 6. 2015 od 9.00 hodin na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2 Charvátův sál, první patro odborný konzultační den na téma: Novinky v diagnostice a prevence HPV infekcí. Epidemiologie a diagnostika polyomavirových onemocnění.

Koordinátor: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

Program:

I. část
9.00–9.10 Úvod
9.10–9.30 Novinky ve vakcinaci proti HPV
RNDr. Eva Hamšíková (NRL pro papillomaviry, ÚHKT, Praha)
9.30–10.00 Očkování dívek a mladých žen proti HPV v České Republice
RNDr. Eva Hamšíková (NRL pro papillomaviry, ÚHKT, Praha)
10.00-10.30 Přirozená historie orální HPV infekce
RNDr. Ruth Tachezy, PhD (NRL pro papillomaviry, ÚHKT, Praha)

10.30-10.40 přestávka

10.40-11.10 Epidemiologie polyomavirových infekcí
Mgr. Vojtěch Šroller, PhD (ÚHKT, Praha)
11.10-11.30 Diagnostika polyomavirů
RNDr. Martina Saláková, PhD (NRL pro papillomaviry, ÚHKT, Praha)
11.30-12.00 Přestávka - občerstvení

II. část
12.00–12.15 EHK 2014
RNDr. Jana Šmahelová (NRL pro papillomaviry, ÚHKT, Praha)

12.15–12.45 Prezentace firem

12.45-13.00 Diskuse a ukončení

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme