Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Zpráva o výsledku voleb pro období 2015 – 2018


Zpráva o výsledku voleb pro období 2015 – 2018

Volby do výboru Společnosti epidemiologie a mikrobiologie (SEM) proběhly dvoukolově korespondenční formou. 

První kolo bylo ukončeno 15.12.2014. Bylo doručeno 71 platných hlasovacích lístků členů SEM, pouze jedno jméno  nebylo čitelné. Hlasy byly zaslány celkem 127 kandidátům. Do druhého kola bylo navrženo 29 členů SEM, kteří získali nejvyšší počet hlasů a kteří souhlasili s kandidaturou do výboru SEM ČLS.

Druhé kolo bylo ukončeno 26.1.2015. Tentokrát se voleb zúčastnilo 95 voličů, jeden volební lístek byl odeslán po termínu ukončení voleb, jeden volební lístek byl neplatný. Celkem bylo tedy odevzdáno 93 platných hlasovacích lístků. Členy nového výboru SEM ČLS se stali kandidáti s nejvyšším počtem hlasů:

Pořadí       Jméno              Celkový počet hlasů

1          Křížová Pavla               82
2          Petráš Petr                  80
3          Němeček Vratislav        71
4          Kynčl Jan                    63
5          Pazdiora Petr                56
6          Fajfrlík Karel                51
7          Trmal Josef                  50
8          Havlíčková Martina        48
9          Částková Jitka              47
10        Beneš Jiří                     45
11        Macková Barbora           45
12        Beran Jiří                     44
13        Jindrák Vlastimil            40
14        Vlčková Jana                38    

Na prvním zasedání nového výboru SEM ČLS dne 3.3.2015 volili členové výboru tajnou volbou rozdělení hlavních funkcí. Nejprve se přikročilo k tajné volbě předsedy.

Počtem 9 :1 hlasu byla zvolena dr. Pavla Křížová.

V další pořadí byl tajnou volbou volen místopředseda. V prvním kole dostal nejvyšší počet hlasů dr. P. Petráš, který se kandidatury vzdal. V druhém kole zvolen většinou hlasů prof. Petr Pazdiora.

Většinou hlasů byl tajnou volbou zvolen vědeckým sekretářem dr. Petr Petráš.

Aklamací byla zvolena pokladníkem výboru Společnosti dr. Jitka Částková.

Podle výsledku voleb se členy revizní komise stali dr. B. Macková, dr. J. Vlčková a dr. V. Jindrák. Předseda revizní komise bude zvolen na první pracovní schůzce.

Volby do výboru a volby hlavních funkcí vyhodnocovala volební komise (MUDr. Zdeňka Jágrová, MUDr. Daniela Dědičová, pí. Monika Heroldová). Příslušné  písemnosti z průběhu voleb jsou archivovány SEM. 

V Praze 3.3. 2015

                                                                                  MUDr. Zdeňka Jágrová

                                                                  předsedkyně volební komise SEM


Zápisy z výboru

Spolupracujeme