Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Zemřela MUDr. Helena Šrámová, CSc.


Zemřela MUDr. Helena Šrámová, CSc.

Dr. Šrámová absolvovala Lékařskou fakultu hygienickou UK v Praze v roce 1965. Nejdříve pracovala na OHS v Příbrami, v letech 1969 – 2003 byla 34 let zaměstnána v Institutu hygieny a epidemiologie, dnešním SZÚ. Zabývala se především epidemiologií alimentárních onemocnění a také infekcí spojených s nemocniční péčí. V letech 1980 – 1992 byla vedoucí Oddělení střevních bakteriálních nákaz Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. V ročnících 1995 – 2002 byla i členkou Redakční rady našeho časopisu. Od r. 2003 byla ústavní epidemioložkou Fakultní nemocnice Motol a také působila jako soudní znalec z oboru zdravotnictví, odvětví epidemiologie. Dr. Šrámová publikovala velkou řadu odborných článků i několik knižních publikací. Oceňována je i knížka „Legendy jednoho ústavu“, v které projevila úctu a vzdala hold významným vědcům z CEM SZÚ, kteří výrazně přispěli k potlačení, eliminaci a někdy i eradikaci závažných onemocnění.

Requiescat in pace

Smuteční oznámení

 


Zápisy z výboru

Spolupracujeme