Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech


XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 

v této nelehké době, kdy řada z vás je značně vytížená péčí o pacienty s Covid 19, bych vám rád co nejsrdečněji připomněl pozvání na XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, který se bude konat v přeloženém termínu 7.-9. října 2020 v hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně. I vzhledem k aktuální epidemiologické situaci pevně věřím, že se naše tradiční odborné setkání bude moci v tomto termínu konat. 

V současné době probíhají veškeré přípravy, aby mohl kongres po odborné i společenské stránce proběhnout. Chtěl bych vás poprosit, pokud jste tak již neučinili, o registraci a hlavně o přihlášení aktivní účasti, která je možná formou přednášky nebo posteru.

Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 18. září 2020 (24.00 hod.). Přihlášku lze zaslat pouze prostřednictvím on-line „Přihlášky k aktivní účasti“. Elektronický formulář je vám k dispozici na https://www.congressprague.cz/kongresy/sil2020/aktivni-ucast/aktucast.html. Pozvání samozřejmě platí i pro naše slovenské přátele. Nedílnou součástí sjezdu bude i sesterská sekce.   

Aktuálně jsme do programu zařadili problematiku spojenou s Covid-19. 

Témata kongresu budou:

  • Covid-19
  • Neuroinfekce
  • Spondylodiscitidy
  • Protivirová léčba
  • Mezioborové přístupy v očkování
  • Cestovní medicína u dětí a seniorů
  • Varia 

 

Snad se vám během léta podařilo načerpat nové síly a získat elán pro těžko předvídatelné dění v podzimních měsících.

Veliké díky za vaše úsilí v této náročné době. 

Těším se na setkání s vámi v říjnu 2020 ve Špindlerově Mlýně. 

                                                                                      Za pořadatele:

doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

prezident kongresu

předseda SIL ČLS JEP

Petra Skalová
Na Celné 826/8,
150 00 Prague 5
GSM: +420 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz
www.congressprague.cz


Zápisy z výboru

Spolupracujeme