Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

XIV. PROWAZEKOVE DNI


XIV. PROWAZEKOVE DNI

Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie SLS, Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, Spolok lekárov v Komárne, Mesto Komárno ve spolupráci se Sekcia klinickej mikrobiológie SLK si vás dovolují pozvat na vědeckou konferenci XIV. PROWAZEKOVE DNI.

Místo konání: Wellness Hotel Patince, Patince 431, 946 39 Patince

 Termín: 12 až 13. října 2015

 Témy podujatia:

 -  parazitózy v podmienkach globálnych zmien

 -  metodologické pokroky v klinickej mikrobiológii

 -  varia

 Formy prezentácie:       prednáška (12 minút), poster,

Technické vybavenie:   LCD projektor

Abstrakt: štruktúrovaná forma, A5, max. jedna strana, font Times New Roman 12

 Účastnícky poplatok:    15 Eur

 Organizačný a programový výbor:

 doc. MUDr. Milan  Nikš, CSc.

RNDr. Ivica Hromadová, CSc.

doc. RNDr. František Ondriska, PhD.

MUDr. Juraj Hanzen

MUDr. Monika Czirfuszová

RNDr. Daniela Lacková, PhD.

RNDr. Jozef Rosinský MPH.

Ferdinand Klimsch

 

Predbežný program:

pondelok 12. 10. 2015

9:00 až 10:00      otvorenie podujatia

10:15 až 11:15    úvodné vyžiadané prednášky

11:30 až 12:30    I. blok prednášok

12:45 až 14:00    obed

14:00 až 17:30     II. blok prednášok  

18.00                   zasadnutie výboru SSKM SLS

20:00                   Spoločenské stretnutie

utorok 13.10.2015

  9:00 až 11:45     III. blok prednášok

12:00                   Ukončenie podujatia


Zápisy z výboru

Spolupracujeme