Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Vybrané akce Katedry hygieny a epidemiologie IPVZ, jaro 2022


Vybrané akce Katedry hygieny a epidemiologie IPVZ, jaro 2022

Kurz – Problematika nemocniční hygieny a epidemiologie – aktuality


Aktuální problémy řešené v rámci nemocniční hygieny a epidemiologie, jejich řešení a sdílení příkladů správné praxe odbornou komunitou.

Určeno pro nemocniční hygieniky a epidemiology, zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví.

Datum konání:

18.5.2022

Místo konání:

Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF


Kurz – Poliomyelitida i v dalších, méně známých souvislostech

Klinické a epidemiologické charakteristiky, trendy výskytu a aktuální epidemiologická situace, laboratorní diagnostika, protiepidemická opatření, problematika rehabilitace, sociálně právní konsekvence, osobní zkušenosti s nemocí.

Určeno pro lékaře a ostatní pracovníky KHS, všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, infektology a další odborné pracovníky ve zdravotnictví, kterých se tato problematika týká.

Datum konání:

25.5.2022

Místo konání:

Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Kurz – Aktuality a kazuistiky v hygieně a epidemiologii

Aktuality, kazuistiky a modelové situace z každodenní praxe v hygienické službě. Určeno pro lékaře a nelékaře a zejména nové pracovníky HS a další zájemce o tuto problematiku.

Datum konání:

1.6.2022

Místo konání:

Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

 

Nabídku dalších výukových akcí Katedry hygieny a epidemiologie IPVZ, včetně distančně vedených e-learningových kurzů je možné sledovat na www.ipvz.cz


Zápisy z výboru

Spolupracujeme