Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Volby do výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP na období 2015-2018.


Volby do výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP na období 2015-2018.

V Praze 24.11.2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

funkční období výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (SEM) zvoleného v roce 2011 končí a tudíž je nutné, aby proběhla volba nového výboru na období 2015-2018. 

Stejně jako v předchozích volbách tak i nyní proběhnou volby korespondenční formou dvoukolově. Všichni členové  odborné společnosti obdrží orazítkovaný volební lístek s obálkou pro první i druhé kolo voleb. Pouze hlasy na volebním lístku s razítkem jsou platné. Všichni členové nového výboru musí být členy společnosti SEM. Aktuální seznam členů SEM naleznete: 

Seznam členů SEM ČLS JEP pro volby 1. kolo voleb

  1. kolo voleb – termín odeslání hlasovacích lístků do 15.12.2014
  2. kolo voleb – termín odeslání hlasovacích lístků do 28.1.2015

Do druhého kola korespondenčních voleb postoupí dvojnásobek počtu kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, a to jak do výboru i revizní komise SEM. Po ukončení druhého kola volební komise provede vyhodnocení získaných počtů hlasů jednotlivých kandidátů a vybere: 11 členů do výboru SEM a 3 členy do revizní komise výboru SEM.

Organizací voleb byla stávajícím výborem SEM pověřena volební komise ve složení:

MUDr. Zdeňka Jágrová – předsedkyně komise
MUDr. Daniela Dědičová –  členka komise
Monika Heroldová  – členka komise

V souladu se stanovami ČLS JEP, členové volební komise nemohou kandidovat do výboru SEM.

Vyplněné přiložené hlasovací lístky pro první kolo voleb zašlete prosím v přiložené obálce nejpozději do 15.12.2014 (rozhodující je datum poštovního razítka) na níže uvedenou adresu.

Obálky pro návratky hlasovacích lístků budou označeny „VOLBY SEM (OS-24) -1.kolo“ s adresou: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 490/31, 120 26 Praha 2

                                                                     MUDr. Zdeňka Jágrová

                                                              předsedkyně volební komise SEM                                                             

 

 První kolo voleb do výboru SEM ČLS JEP

HLASOVACÍ LÍSTEK DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE

SPOLEČNOSTI PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČLS JEP ČLS JEP

VÝBOR SEM ČLS JEP

Prosíme uvést jména  kandidátů na členy výboru SEM. Jména kandidátů uvádějte bez pořadí. 

 

Příjmení a jméno kandidáta

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

 

REVIZNÍ KOMISE SEM ČLS JEP

Prosíme uvést jména kandidátů na členy revizní komise SEM. Jména kandidátů uvádějte bez pořadí.

 

Příjmení a jméno kandidáta

1.

 

2.

 

3.

 

 

Pokud bude uveden větší počet navržených kandidátů, hlasovací lístek bude považován za neplatný. Pokud bude uveden menší počet navržených kandidátů, hlasovací lístek bude považován za platný.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme