Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Volby do výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP na období 2015-2018 - 2. kolo voleb


Volby do výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP na období 2015-2018 - 2. kolo voleb

V Praze 13.1.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

skončilo první kolo voleb do výboru Společnosti epidemiologie a mikrobiologie ČLS (SEM). Volební komise sestavila podle počtu odevzdaných hlasů 29člennou kandidátku, z níž budete ve druhém kole voleb vybírat členy nového výboru a revizní komise SEM. Seznam kandidátů do výboru a revizní komise SEM  pro 2. kolo voleb naleznete na webových stránkách: www.sem-cls.cz. Kandidáti 2. kola voleb jsou seřazeni podle počtu získaných hlasů.

Nyní proběhne druhé kolo korespondenčního hlasování a podle jeho výsledků bude sestaven nový 11členný  výbor a 3členná revizní komise SEM.

Vyplněné hlasovací lístky pro druhé kolo zašlete prosím v přiložené obálce nejpozději do 28.1.2015. (rozhodující je datum poštovního razítka) na níže uvedenou adresu.

 Obálky pro návrat hlasovacích lístků budou označeny „VOLBY SEM (OS-24) – 2. kolo“ s adresou: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 490/31, 120 26 Praha 2.

                                                            MUDr. Zdeňka Jágrová

                                                    předsedkyně volební komise SEM

 Kandidáti druhého volebního kola SEM ČLS  JEP jsou seřazeni podle počtu získaných hlasů.

Pořadové     Příjmení a jméno
číslo                 

 1. MUDr. Křížová Pavla, CSc.
 2. RNDr. Petráš Petr, CSc.
 3. MUDr. Kynčl Jan, Ph.D.
 4. RNDr. Fajfrlík Karel, Ph.D.
 5. prof. MUDr. Pazdiora Petr, CSc.
 6. MUDr. Trmal Josef, Ph.D.
 7. RNDr. Němeček Vratislav, CSc.
 8. MUDr. Částková Jitka, CSc.
 9. prof. MUDr. Beran Jiří, CSc.
 10. MUDr. Macková Barbora
 11. prof. MUDr. Beneš Jiří, CSc.
 12. MUDr. Jindrák Vlastimil
 13. MUDr. Havlíčková Martina, CSc.
 14. MUDr. Vlčková Jana
 15. MUDr. Fabiánová Kateřina
 16. MUDr. Prattingerová Jana
 17. doc. MUDr. Žemličková Helena, Ph.D.
 18. prof. RNDr. Kolářová Libuše, CSc.
 19. prof. MUDr. Chlíbek Roman, Ph.D.
 20. MUDr. Dlhý Jozef, Ph.D.
 21. MUDr. Zákoucká Hana
 22. doc. RNDr. Jelínková Jarmila, CSc.
 23. MUDr. Tkadlecová Hana
 24. doc. MUDr. Růžička Filip, Ph.D.
 25. RNDr. Chmelařová Eva
 26. doc. MUDr. Kříž Bohumír, CSc.
 27. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
 28. MUDr. Scharfen Josef, CSc.
 29. RNDr. Tachezy Ruth, Ph.D.

HLASOVACÍ LÍSTEK DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE SPOLEČNOSTI PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČLS JEP ČLS JEP

VÝBOR SEM ČLS JEP

Prosíme uvést jména kandidátů na členy výboru SEM. Jména kandidátů uvádějte bez
pořadí.

Příjmení a jméno kandidáta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

REVIZNÍ KOMISE SEM ČLS JEP

Prosíme uvést jména kandidátů na členy revizní komise SEM. Jména kandidátů
uvádějte bez pořadí.

Příjmení a jméno kandidáta
1.
2.
3.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme