Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Volby do výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP na období 2011 – 2014.


Volby do výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP na období 2011 – 2014.

Funkční období výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP zvoleného v roce 2006 končí, a proto je nutné, aby proběhla volba nového výboru na období 2011 – 2014. Letos proběhnou volby dvoukolově.  

Všichni členové naší odborné společnosti obdrží v nejbližší době orazítkovaný volební lístek s obálkou pro dané kolo voleb. Pouze hlasy na volebním lístku s razítkem jsou platné. Všichni členové výboru musí být členy společnosti SEM ČLS JEP.

1. kolo –  proběhne návrh kandidátů do výboru SEM ČLS JEP, pro které je termín odeslání orazítkovaného volebního lístku do 15.12.2010.

2. kolo – volební komise sestaví podle počtu odevzdaných hlasů 30člennou kandidátku. Znovu proběhne korespondenční hlasování (s termínem do 24.1.2011) a podle jeho výsledků bude sestaven nový 12členný  výbor a tříčlenná revizní komise SEM.

Organizací voleb byla pověřena volební komise ve složení: MUDr. Jana Vlčková (předseda), členové: Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., RNDr. Karel Fajfrlík, CSc. Pozn.: Všichni tři mohou být navrhováni i do nového výboru.

Vyplněné hlasovací lístky pro první kolo zašlete prosím v přiložené obálce nejpozději do 15.12.2010  a pro platnost je rozhodující datum poštovního razítka.

Aktuální seznam členů SEM ČLS JEP naleznete zde

Obálky pro návrat hlasovacích lístků budou označeny „VOLBY SEM (OS-24) – 1. kolo“ s adresou: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 490/31, 120 26 Praha 2.

                                                            

 


Zápisy z výboru

Spolupracujeme