Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Stanovisko výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP k vyjádření MZ ČR o nevyřazování neočkovaných dětí z kolektivních zařízení v případě výskytu pertuse


Stanovisko výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP k vyjádření MZ ČR o nevyřazování neočkovaných dětí z kolektivních zařízení v případě výskytu pertuse

V případě výskytu pertuse v kolektivním zařízení pro děti je nutné postupovat v souladu s vyhláškou č. 389/2023 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění (příl. č. 3, čl. 6, 7).

Epidemiologické šetření včetně zjištění údajů o očkování zajistí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, zejména s cílem určit zdroj nákazy a cestu přenosu.

Dítě po laboratorně prokázaném onemocnění způsobeném Bordetella pertussis je možné přijmout do kolektivního zařízení až po ukončení cílené léčby antibiotiky.

Do kolektivního zařízení, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella pertussisse nepřijímají neočkované či neúplně očkované děti ode dne vyřazení nemocného dítěte z kolektivu po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní.

Nevnímavé děti k nákaze způsobené Bordetella pertussis, očkované řádně a v termínech, mohou do kolektivního zařízení docházet;

Vnímavé (například neočkované) děti k nákaze Bordetella pertussis z rodin, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella pertussis, mohou do kolektivního zařízení docházet až po 21 dnech od posledního styku s nemocným.

Pro ověření údaje o řádném očkování proti pertusi u dětí lze také využít posudků zdravotní způsobilosti, které vystavují praktičtí dětští lékaři rodičům s platností na dva roky. Pro epidemiologické šetření lze použít kopii očkovacího průkazu.

Schváleno výborem SEM ČLS JEP 18. 3. 2024  

Stanovisko výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP podpořily Společnost pro lékařskou mikrobiologii, výbor Odborné společnosti praktických dětských lékařů, Společnost hygieny a komunitní medicíny, Česká pneumologická a ftizeologická společnost a výbor České pediatrické společnosti ČLS JEP.

                                                prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. v. r.

                        předseda Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP


Zápisy z výboru

Spolupracujeme