Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Stanovisko Rakouské společnosti pro infekční choroby a tropickou medicínu k testování SARS-CoV-2.


Stanovisko Rakouské společnosti pro infekční choroby a tropickou medicínu k testování SARS-CoV-2.

V návaznosti na téma celoplošného testování se Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP připojuje ke stanovisku Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, která na svých webových stránkách nabídla stanovisko partnerské odborné Rakouské společnosti pro infekční choroby a tropické nemoci. Český překlad na webu slm.cz, originální text pak zde.

SARS-CoV-2 se za určitých podmínek přenáší z člověka na člověka kapénkovou infekcí (1). Riziko infekce silně závisí na individuálním chování (dodržování vzdálenosti, masky, ...) a na regionální distribuci viru. Zvláštní roli zde hrají kontakty v rizikových situacích (například úzký kontakt s nemocnými COVID-19) (2) . Je proto bezpodmínečně nutné dodržovat hygienická opatření. Mezi ně patří dodržování vzdálenosti, hygiena rukou, zakrytí úst a nosu (pravidlo RRR), jakož i dodržování pravidel při kašlání a kýchání, větrání při pobytu v uzavřených místnostech a podobně. Každý, kdo má příznaky COVID-19, musí zůstat doma do uzdravení (1) .

Nesystematické, nereflektivní, rozsáhlé testování a prověřování v cestovním ruchu nebo jiných oblastech společenského života (zejména u zdravých lidí bez příznaků) není vhodným prostředkem k získání přesných informací o epidemiologické situaci, nebo dokonce prostředkem k omezení pandemie. Pozitivní výsledek PCR SARS-CoV-2 u osoby bez příznaků neznamená nutně diagnózu infekce a neříká nic o infekčnosti testované osoby pro možnou přítomnost virových residuí (3) . Navíc u kohorty, která se skládá téměř výlučně ze zdravých lidí, je pravděpodobnost nesprávných výsledků testů velmi vysoká (3). Lidé, kteří prodělali onemocnění COVID-19, by již neměli být v příštích několika měsících testováni metodou SARS-CoV-2-PCR.

Šiřiteli SARS-CoV-2 jsou převážně lidé, kteří buď již vykazují příznaky COVID-19, nebo se u nich tyto příznaky brzy objeví (1) . Proto je důležité - v zájmu zmírnění následků pandemie - lidi s příznaky otestovat a rychle izolovat, a to během několika hodin.

Namísto necílených hromadných testů by mělo být vyšetřování omezeno na rizikové skupiny, tedy na pacienty s typickými příznaky COVID a předchozí expozicí (3), nebo dle situace na pacienty z rizikových oblastí, jako jsou nemocnice nebo pečovatelská zařízení.

Testování bez důvodu vede k falešnému pocitu bezpečí. Negativní PCR je pouze časový snímek - nevylučuje infekci a neopravňuje k vyloučení z hygienických a ochranných opatření (pravidlo RRR).

Preventivní testování bez oprávněného podezření zbytečně spotřebuje stávající testovací kapacitu a zpožďuje identifikaci skutečně nemocných lidí.

Proto by měly být testovány především tyto skupiny lidí:

  1. Symptomatičtí lidé
  2. Lidé, kteří jsou v úzkém kontaktu s nemocnými COVID-19
  3. Dle situace v rizikových zařízeních
  4. Dle situace v nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních

Za předsednictvo ÖGIT 4. října 2020:

Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer, prezident
Univ.-Prof. Dr. Günter Weiss, viceprezidentLiteratura:
(1) https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
(2) Occurrence and transmission potential of asymptomatic and presymptomatic SARS-CoV-2 infections: A living systematic review and meta-analysis. PLoS Med 2020 Sep 22;17(9):e1003346
(3) https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19 (Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V.)
(4) Rethinking Covid-19 Test Sensitivity – A strategy for containment. N Engl J Med 2020 Sept 30
(5) https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept-2020.pdf
 
 

Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP se s tímto odborným stanoviskem ztotožňuje. Text v pdf

14.10. 2020


Zápisy z výboru

Spolupracujeme