Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Společný kongres - Zápis ze schůze


Společný kongres - Zápis ze schůze

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ

Česká společnost infekčního lékařství (SIL)

Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM)

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM)

 

Zápis ze schůze zástupců výborů všech tří Společností, konané 12. 12. 2011 v SZÚ o dalším pokračování celostátních kongresů klinické mikrobiologie a infekčních nemocí.

 

Přítomni:

za SIL : doc. Staňková, doc. Marešová;

za SLM: dr. Scharfen, prof. Kolář;

za SEM: dr. Křížová, doc. Pazdiora.

 

Dne 12.12.2011 se uskutečnila v Centru epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Praha schůze zástupců výborů Společnosti infekčního lékařství (SIL), Společnosti pro lékařskou mikrobiologii (SLM) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM), k vypracování společné dohody o dalším pokračování celostátních kongresů klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (KMIN). 

 

Výbor  SIL doporučil na své schůzi 14.6.2011 ukončení organizace těchto společných kongresů (pozn. vystřídaly se všechny společnosti – SIL-Ústí n.L., SLM-Olomouc, SEM-Plzeň). Akcí je příliš mnoho a v současné situaci ve zdravotnictví není možné všechny obsáhnout. O ukončení proběhlo hlasování, které potvrdilo doporučení. Výbor chce nadále spolupracovat se společnostmi SLM a SEM, zvát tyto společnosti na akce SIL a zároveň se účastnit četných akcí SEM a SLM. Nadále dobrá komunikace mezi společnostmi je zárukou možnosti prosazování společných vizí a cílů, jako například racionální antibiotická terapie, zabránění šíření infekcí, kontrola nemocničních infekcí, atd. Výbor SEM se na své schůzi 30.8.2011 k tomuto postoji SIL připojil. Výbor SLM však během KMIN v Plzni evokoval přehodnocení tohoto postoje a v zájmu dosažení společné dohody proběhla 12.12.2011 schůzka zástupců všech tří zúčastněných společností.

 

Zástupkyně SIL upozornily, že před volbami nového výboru je obtížné učinit závazné rozhodnutí ohledně organizování kongresu v době, kdy již bude působit nový výbor SIL.

 

Výbor SLM, jmenovitě vědecký sekretář SLM prof. Kolář, nabídl organizování kongresu v roce 2013 (v první polovině září) a další pokračování společných kongresů by pak mohl projednat se zástupci SLM a SEM již nový výbor SIL.

 

Zástupci SEM připomněli, že na rok 2013 již naplánovali Pečenkovy epidemiologické dny, vzhledem k návrhu SIL, aby společné kongresy byly ukončeny. Pokud dojde k dohodě o organizování společného kongresu v roce 2013, bude muset výbor SEM požádat dr. Tkadlecovou, která nabídla organizování Pečenkových dnů 2013 o posunutí do roku 2014.

 

Zástupci SEM dále požádali, aby v názvu společného kongresu byla viditelně zastoupena i epidemiologie. Přítomní se shodli na názvu Kongres mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie a na zkratce KMINE.

 

Doc. Staňková přislíbila, že bude informovat výbor SIL na prosincové schůzi o nabídce SLM organizovat společný kongres v roce 2013, s nutností perspektivního rozhodnutí nového výboru SIL o pokračování společných kongresů.

 

Dr. Křížová přislíbila, že požádá dr. Tkadlecovou o posunutí organizování Pečenkových dnů do roku 2014, pokud dojde k dohodě o organizování společného kongresu v roce 2013 

Zapsala:

dr. Pavla Křížová,                                                     

předsedkyně SEM


Zápisy z výboru

Spolupracujeme