Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Seminář v Lékařském domě dne 2/2/2010 od 13.30


Seminář v Lékařském domě dne 2/2/2010 od 13.30

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá v Lékařském domě v Praze dne 2. února 2010 od 13.30 hod. odborný seminář na téma „Alimentární nákazy“

 

Koordinátoři: MUDr. M. Príkazská, MVDr. R. Karpíšková, MVDr. P. Šatrán

 

PROGRAM:

 

1. MUDr. J. Částková, MUDr. Č. Beneš: Příspěvek k problematice HE v ČR 

 

2. MVDr. I. Pavlík: Bezpečnost potravin z pohledu aktuálních mikrobiálních rizik

 

3. MVDr. J. Bardoň: Bakteriální původci alimentárních infekcí v potravinovém řetězci člověka

 

přestávka s občerstvením

 

4. MUDr. J. Prattingerová, MUDr. J. Harman: Salmonella Typhimurium fagotypu DT 120 u dětí mateřské školy - kasuistika

 

5. MVDr. R. Karpíšková, MVDr. T. Gelbíčová: Aktuální stav listeriových infekcí v ČR

 

6. Ing. M. Marejková, RNDr. P. Petráš: Enterohemoragická E. coli – původci hemolyticko-uremického syndromu

  

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLS, KVVOPZ ČR a Společností SPZ-obor mikrobiologický laborant – účastníci obdrží certifikát o účasti

 

 

 

Pohoštění zajišťuje firma BIOVENDOR – Laboratorní medicína a.s.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme