Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Přehled udělení Cen profesora Karla Rašky v SEM ČLS JEP


Přehled udělení Cen profesora Karla Rašky v SEM ČLS JEP

Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie

Cena prof. Karla Rašky je každoročně udělována jednomu členu/členům Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím kalendářním roce v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopise.
Hodnotící porota je složena z odborníků nominovaných výborem SEM.

Zavedení Ceny prof. Karla Rašky, kterou navrhla členka výboru a emeritní předsedkyně Společnosti, doc. Jarmila Jelínková, bylo odsouhlaseno na prosincové schůzi výboru SEM dne 4.12.2007, viz bod 8) zápisu. Cena byla zavedena u příležitosti 20. výročí úmrtí  prof. Rašky (zemřel 21.11.1987 v Praze) a 30. výročí vymýcení posledního případu pravých neštovic, nejúspěšnějšího programu WHO, na jehož vytvoření se významným způsobem podílel prof. Raška. (duben 1978, Ali Maow Maalin, kuchař nemocnice v somálském městě Merca).  


SEZNAM OCENĚNÝCH PUBLIKACÍ


Cena prof. Karla Rašky za rok 2007 byla udělena za publikaci
„Helicobacter pylori isolated from patients with tonsillar cancer or tonsilitis chronica could be of different genotype compared to isolates from gastrointestinal tract.“
Folia Microbiol 2007; 52(1): 91–94.
Autoři: Pavlík E, Lukeš P, Potužníková B, Astl J, Hrdá P, Souček A, Matucha P, Doseděl J, Šterzl I.

Cena prof. Karla Rašky za rok 2008 byla udělena za publikaci
„The prevalence of tick-borne encephalitis in the region of West Bohemia (Czech Republic) between 1960-2005.“ Wien Med Wochenschr 2008; 158 (3-4): 91–97.
Autoři: Pazdiora P, Benešová J, Böhmová Z, Králíková J, Kubátová A, Menclová I, Morávková I, Průchová J, Přechová M, Spáčilová M, Vodrážková Z, Štruncová V, Švecová M.

Cena prof. Karla Rašky za rok 2009 byla udělena za publikaci
„Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials“
Lancet 2009; Oct 17; 374: 1339–1350.
Autoři: Prymula R, Siegrist CA, Chlíbek R, Zemlickova H, Vackova M, Smetana J, Lommel P, Kaliskova E, Borys D, Schuerman L.

Cena prof. Karla Rašky za rok 2010 byla udělena za publikaci
„Genotypizace virového glykoproteinu B (gB) u příjemců transplantátu kmenových buněk krvetvorby s aktivní infekcí cytomegalovirem – sledování vlivu genotypů na průběh infekce“ Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2010 Apr; 59(2): 92–99.
Autoři: Roubalová K, Strunecký O, Žufanová S, Procházka B, Vítek A.

Cena prof. Karla Rašky za rok 2011 byla udělena za publikaci
„Případy menstruální formy syndromu toxického šoku v České republice v letech 1997–2011“ Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2011 Nov; 60(4):161–166.
Autoři : Petráš P, Machová I, Ryšková L, Prášil P.

Cena prof. Karla Rašky za rok 2012 byla udělena za publikaci
Záchyt kmenů Burkholderia cepacia komplex ve Fakultní nemocnici Olomouc
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2012; 18(1): 4–8.
Autoři: Hanulík V, Chromá M, Webber MA, Uvízl R, Whitehad RN, Baugh S, Htoutou Sedláková M, Kolář M.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme