Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Odpolední seminář SIL a SEM 4.3.2008


Odpolední seminář SIL a SEM 4.3.2008

Téma semináře: Listeria monocytogenes a listériové infekce

Datum a čas: 4.3.2008, 13,30-16,00 hod.

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2.

Koordinátor semináře:
Doc. Beneš, kontakt: benesj@cesnet.cz, tel. 2-6608-2707.

Program:

Doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Klinika infekčních nemocí 3.LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Listeria monocytogenes: patogen i saprofyt?

MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.
Národní referenční laboratoř pro listérie v potravinových řetězcích, Brno
Diagnostika a typizace Listeria monocytogenes, přehled hlášených onemocnění

MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
Státní veterinární ústav Olomouc, Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci
Listériové infekce u zvířat, listérie v potravinách

Doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc.
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Adnátní listerióza

MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Listériové meningitidy

Vstup volný, účastníci semináře obdrží po ukončení akce potvrzení pro ČLK (3 kredity).

Zápisy z výboru

Spolupracujeme