Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Odborný seminář na téma: Diagnostika virových hepatitid se koná dne 26. 5. 2015 v Konferenčním centru hotelu Grandior v Praze


Odborný seminář na téma: Diagnostika virových hepatitid se koná dne 26. 5. 2015 v Konferenčním centru hotelu Grandior v Praze

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá v Konferenčním centru hotelu Grandior, Na Poříčí 42, Praha dne 26. května 2015 od 10.00 hodin odborný seminář na téma: Diagnostika virových hepatitid

Koordinátor: MUDr. Emil Pavlík, CSc.

Program:

MUDr. Emil Pavlík, CSc., Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze
Současné možnosti rutinní diagnostiky hepatitid (45 min)

RNDr. Vratislav Němeček, CSc., Národní referenční laboratoř pro hepatitidy, SZÚ
Epidemiologie hepatitid (45 min)

MUDr. Igor Blanárik, Roche s.r.o.
Virologické portfolio na systému cobas® 4800 (15 min, komerční prezentace)

oběd

MUDr. Jan Šperl, CSc., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM
Management virových hepatitid u imunosuprimovaných pacientů (30 min)

MUDr. Soňa Fraňková, Klinika hepatogastroenterologie, IKEM
Hepatitida E u imunosuprimovaných pacientů (30 min)

RNDr. Jaroslav König, VIDIA-DIAGNOSTIKA spol. s r.o.

Mgr. Jakub Mrázek, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Virová hepatitida E – pohled z laboratoře (30 min)

Ing. Jaroslav Vohánka, PhD., Roche s.r.o.
Pokroky v molekulární diagnostice infekčních agens (15 min, komerční prezentace).

Předpokládaný konec v 15 hodin.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme