Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Odborný konzultační den Národní referenční laboratoře pro papillomaviry a polyomaviry, ÚHKT dne 12. 12. 2017 od 10 hod. v BIOCEVU, Průmyslová 595, Vestec u Prahy


Odborný konzultační den Národní referenční laboratoře pro papillomaviry a polyomaviry, ÚHKT dne 12. 12. 2017 od 10 hod.  v BIOCEVU, Průmyslová 595, Vestec u Prahy

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČSL JEP pořádá pod záštitou Národní referenční laboratoře pro papillomaviry a polyomaviry, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Katedry genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecké fakulty UK Praha

Pořádá dne 12.12.2017 od 10 hodin v BIOCEVU, Průmyslová 595, Vestec u Prahy 

Odborný konzultační den

Koordinátor: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

Program

10.00-10.15 Úvod
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
NRL pro papillomaviry a polyomaviry, Oddělení imunologie, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

10.20- 10.40 Očkování proti lidským papilomavirům - strategie a zkušenosti v ČR a ve světě
RNDr. Eva Hamšíková
NRL pro papillomaviry a polyomaviry, Oddělení imunologie, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

10.45-11.05 Diagnostika lidských papilomavirů
RNDr. Jana Šmahelová
NRL pro papillomaviry a polyomaviry, Oddělení imunologie, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

 11.10-11.30 Přestávka

11.35-11.55 HPV a pohled gynekologa
Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha

12.00-12.20 HPV a pohled otorinolaryngologa
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK Praha a Nemocnice Motol, Praha

12.25-12.45 HPV a pohled dermatologa
MUDr. Filip Rob, Ph.D.
Dermatologická klinika, 2 LF UK Praha a Nemocnice na Bulovce, Praha

12.50-13.00 Diskuse

13.05-13.25 Využití diagnostiky polyomavirů v klinické praxi
RNDr. Martina Saláková, Ph.D.
NRL pro papillomaviry a polyomaviry, Oddělení imunologie, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity), ČAZL, KVVOPZ jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.
„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“

 Lokalita:

Výzkumné centrum BIOCEV bylo zbudováno v obci Vestec ve Středočeském kraji. Areál se nachází v obchodně-průmyslové zóně na západním okraji obce a příjezdová silniční komunikace navazuje na stávající dopravní síť v obci Vestec.

Kontakt:
BIOCEV
Průmyslová 595, 252 50 Vestec, Česká republika
tel: +420 325 873 140
e-mail: biocev@biocev.eu

Doprava: Autobus č. 326 ze stanice metra Opatov přímo k areálu BIOCEV

Více aktuálních informací naleznete zde:


Zápisy z výboru

Spolupracujeme