Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Nový výbor společnosti SEM ČLS JEP začal pracovat v novém složení


Nový výbor společnosti SEM ČLS JEP začal pracovat v novém složení

Předsedkyně:

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Státní zdravotní ústav                                                          
CEM
Šrobárova 48
100 42  Praha 10
Tel.: 267 082 259
krizova@szu.cz

Místopředseda:

MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie
LF UK v Plzni
Dr. E. Beneše 13
305 99  Plzeň
Tel.: 377 402 926
pazdiora@fnplzen.cz

Vědecký sekretář:

RNDr. Petr Petráš, CSc.
Státní zdravotní ústav                                            
CEM
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
Tel.:  267 082 264
petrasi@szu.cz

Pokladník:

MUDr. Jitka Částková, CSc.
Státní zdravotní ústav                                           
CEM                                             
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
Tel: 267 082 486
jcastkova@szu.cz

Členové výboru:

doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Infekční klinika 3. LF UK a FN
Budínova 2
180 81  Praha 8
Tel.: 266 082 708
benes@fnb.cz

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Centrum očkování a cestovní medicíny
Bratří Štefanů 895
500 03  Hradec Králové
Tel.: 495 865 402
jiri.beran@vakcinace.cz
  

RNDr. Karel Fajfrlík, PhD.                                           
Mikrobiologický ústav LF a FN Plzeň                 
dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň
Tel. 377 402 070,377 402 062
fajfrlik@fnplzen.cz

Doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.                     
Bernolákova 9                                 
142 00 Praha 4
Tel. 604 874 211
j.jelinkova@volny.cz
                     
RNDr. Vratislav Němeček, CSc.   
Státní zdravotní ústav
CEM
Šrobárova 48        
100 42 Praha 10
Tel. 267 082 398
nemecek@szu.cz

MUDr. Josef Trmal, PhD.                                   
KHS Ústeckého kraje                                                               
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
Tel. 477 755 111  
sekretar@khsusti.cz

Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.                   
Mikrobiologický ústav LF a FN U sv. Anny      
Pekařská 53
656 91 Brno
Tel. 543 183 090 (l.3117)
miroslav.votava@fnusa.cz

Revizní komise:

Předseda:

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
Státní zdravotní ústav
CEM
Šrobárova 48
100 42  Praha 10
Tel.: 267 082 891
jkyncl@szu.cz

Členové:

MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
Státní zdravotní ústav
CEM
Šrobárova 48
100 42  Praha 10
Tel.: 267 082 400
m.havlickova@centrum.cz

MUDr. Jana Vlčková
Ústav preventivního lékařství
LF UP
Hněvotínská 3
775 15  Olomouc
Tel.: 585 632 655
jana.vlckova@upol.cz

Sekretářka:

Monika Heroldová                              
Státní zdravotní ústav                                                          
CEM
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
Tel. 267 082 261
SEM@szu.cz


Zápisy z výboru

Spolupracujeme