Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Mimořádný upgrade Národního číselníku laboratorních položek (NČLP) 2.72.04


Mimořádný upgrade Národního číselníku laboratorních položek (NČLP) 2.72.04

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovoluji si upozornit, že dne 1.3.2021 byl vydán další mimořádný upgrade Národního číselníku laboratorních položek (NČLP) 2.72.04, v němž jsou doplněné další položky pro průkaz mutací a delecí viru SARS-CoV-2 i interpretační položky pro sdělení zjištěné varianty viru. Níže uvedené informace jsou určeny především vašim informatikům a autorům LIS, ale je jistě užitečné, aby o nich věděli i laboratorní pracovníci, kteří výsledky zmiňovaných vyšetření produkují.
Mimořádně vydaný NČLP je k dispozici na webových službách i na webu DASTACR:
https://www.dastacr.cz/

Informace k NČLP najdete v odkazu:
https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/DSBFV.htm

Přehled všech položek týkajících se vyšetření SARS-CoV-2 najdete v odkazu:
https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/MZBDH.htm 

Informace o položkách pro sdělování variant viru (včetně nyní provedených úprav a změn):
https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/MZBDI.htm

Důležité upozornění:
Pokud používáte původní provizorně založenou položku 50781, přesměrujte se prosím na nové položky 50805 (sekvenační stanovení), či 50783 (nesekvenační stanovení).
Pro hlášení do registrů ÚZIS bude původní položka 50781 sloužit po nezbytně nutnou přechodovou dobu, finální 50805 i 50783 (a další) lze již pro hlášení do ÚZIS používat.

Ing. Miroslav Zámečník
Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS


Zápisy z výboru

Spolupracujeme