Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění zvýšené surveillance přenosné dětské obrny (poliomyelitidy)


Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění  zvýšené surveillance přenosné dětské obrny (poliomyelitidy)

Hlavní hygienička ČR oslovila KHS, SZÚ a odborné společnosti s žádostí o informovanosti všech dotčených subjektů v rámci jejich odborné působnosti a dále o podporu důsledné realizace postupů a činností, které jsou předmětem aktualizovaného usměrnění k přenosné dětské obrně.

Průvodní dopis k aktualizovanému usměrnění k polio

Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění zvýšené surveillance přenosné dětské obrny (poliomyelitidy), aktualizace květen 2023


Zápisy z výboru

Spolupracujeme