Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

KMINE 2023


KMINE 2023

Vážení a milí kolegové,

je milou povinností Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP ujmout se organizace IX. Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie 2023 a spolupodílet se tak na nově vytvořené tradici každoročního konání KMINE coby naší vrcholné mezioborové odborné akce celostátního rozsahu.

KMINE 2023 se bude konat ve dnech 5. až 7. října 2023; místo konání a další informace budou v dostatečném předstihu následovat. Odkaz na web: https://kmine.bpp.cz/cs/

Za SLM ČLS JEP

Prof. Pavel Dřevínek, předseda společnosti Prof. Milan Kolář, vědecký sekretář SLM


Zápisy z výboru

Spolupracujeme