Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

KMINE


KMINE

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ

Česká společnost infekčního lékařství (SIL)

Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM)

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM)

 

Společné rozhodnutí výborů všech tří Společností o dalším pokračování celostátních kongresů klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE)

  

Vzájemným jednáním výborů Společnosti infekčního lékařství (SIL), Společnosti pro lékařskou mikrobiologii SLM) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) bylo dosaženo společné dohody o dalším pokračování společných celostátních kongresů:

 

1)     Společné kongresy zohlední ve svém názvu i zastoupení epidemiologie, výbory všech tří společností se shodly na názvu Kongres mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie a na zkratce KMINE. 

2)     V první polovině září 2013 bude KMINE organizovat výbor SLM, jmenovitě vědecký sekretář SLM prof. Kolář.  

3)     Pokračování organizování dalších KMINE bude diskutováno na dalším jednání zástupců nového výboru SIL, výboru SLM a výboru SEM, nejpozději do konce roku 2013. 

4)     Pokud budou pokračovat KMINE, další bude v roce 2015 organizovat SIL a v roce 2017 SEM.

 

Zapsáno 22.12.2011                                  

 

Verifikováno předsedy zúčastněných společností:

 

Doc. MUDr. M. Staňková, CSc., předsedkyně SIL ČLS JEP

MUDr. J. Scharfen, CSc., předseda SLM ČLS JEP

MUDr. P. Křížová, CSc., předsedkyně SEM ČLS JEP


Zápisy z výboru

Spolupracujeme