Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Důležité informace k platbě členských příspěvků!!!


Důležité informace k platbě členských příspěvků!!!

Sekretariát ČLS JEP poslal předsedům odborných společností informace k platbě členských příspěvků a požádal o jejich rozšíření mezi své členy:

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz

Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz  K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete zde: https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni 

Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešla období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.

 

S pozdravem a díky za spolupráci

 

Dana Hanušová

členská evidence 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.

Sokolská 31, 120 00 Praha 2 

E-mail: cle@cls.cz

Telefon: (+420) 224 266 223

Mobil: (+420) 773 307 009

Fax: (+420) 224 266 212

www.cls.cz


Zápisy z výboru

Spolupracujeme