Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Druhé kolo voleb do výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP na období 2011 – 2014.


Druhé kolo voleb do výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP na období 2011 – 2014.

V Praze 5. 1. 2011

  

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

skončilo první kolo voleb do výboru Společnosti epidemiologie a mikrobiologie ČLS SEM.

Volební komise sestavila podle počtu odevzdaných hlasů 27člennou kandidátku. Nyní proběhne korespondenční hlasování (s termínem do 24. 1. 2011) a podle jeho výsledků bude sestaven nový 12členný výbor a 3členná revizní komise SEM.

Vyplněné hlasovací lístky pro druhé kolo zašlete prosím v obálce, kterou brzy obdržíte nejpozději do 24. 1. 2011. (rozhodující je datum poštovního razítka) na níže uvedenou adresu.

 

Seznam navržených kandidátů do výboru SEM ČLS JEP naleznete níže.

Obálky pro návrat hlasovacích lístků budou označeny „VOLBY SEM (OS-24) – 2. kolo“ s adresou: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Sokolská 490/31, 120 26 Praha 2.

                                                                                   

                                                                MUDr. Jana Vlčková

                                                   Předsedkyně volební komise SEM ČLS JEP

                                                      

 Kandidáti druhého volebního kola SEM ČLS  JEP pro volby 2011 jsou seřazeni podle počtu získaných hlasů.

 

Pořad. č.

Příjmení a jméno

1.

MUDr. Křížová Pavla, CSc.

2.

RNDr. Petráš Petr, CSc.

3.

prof. MUDr. Votava Miroslav, CSc.

4.

MUDr. Vlčková Jana

5.

RNDr. Fajfrlík Karel, CSc.

6.

MUDr. Částková Jitka, CSc.

7.

prof. MUDr. Beran Jiří, CSc.

8.

doc. MUDr. Pazdiora Petr, CSc.

9.

MUDr. Trmal Josef, Ph.D.

10.

MUDr. Kynčl Jan, Ph.D

11.

MUDr. Dlhý Jozef, Ph.D.

12.

RNDr. Němeček Vratislav, CSc.

13.

doc. RNDr. Jelínková Jarmila, CSc.

14.

doc. MUDr. Kříž Bohumír, CSc.

15.

MUDr. Havlíčková Martina, CSc.

16.

prof. RNDr. Kolářová Libuše, CSc.

17.

MUDr. Fabiánová Kateřina

18.

doc. MUDr. Beneš Jiří, CSc.

19.

MUDr. Macková Barbora

20.

prof. MUDr. Prymula Roman, CSs., Ph.D.

21.

doc. MUDr. Chlíbek Roman, Ph.D.

22.

MUDr. Prattingerová Jana

23.

MUDr. Dvořáková Alena

24.

Doc. MUDr. Göpfertová Dana, CSc.

25.

RNDr. Tachezy Ruth, Ph.D.

26.

MUDr. Žemličková Helena, Ph.D.

27.

MUDr. Melicherčíková Věra, CSc.

 


Zápisy z výboru

Spolupracujeme