Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Dopis předsedkyně SEM CLS členům společnosti


Dopis předsedkyně SEM CLS členům společnosti Vážení členové Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii,

tak jako v loňském roce posílám informace poštou, jakožto dodatek k pravidelně aktualizovaným informacím na webové stránce SEM http://www.sem-cls.cz a vyzývám Vás k pravidelným návštěvám této webové stránky.


Nepřehlédněte prosím tuto důležitou informaci:

Předsednictvo České lékařské společnosti JEP rozhodlo, že první dvě čísla Časopisu lékařů českých budou bezplatně rozeslána všem členům ČLS JEP k oživení zájmu o tento časopis. Rozesílání proběhne v měsíci únoru.
POZOR: současně s časopisem budou rozeslány také složenky na úhradu členských příspěvků na rok 2009. Tato informace je rovněž vyvěšena na www.cls.cz.


A ještě aktuální informace o elektronických členských kartách - byl prodloužen listopadový termín k zaslání podobizen do sekretariátu ČLS JEP.

Připojuji letošní plán seminářů v Lékařském domě (každé první úterý v měsíci od 13.30) a plán odborných akcí. Tyto plány jsou na webové stránce SEM http://www.sem-cls.cz.

Dovolte mi při této příležitosti rovněž připomenout časopis SEM Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, vydávaný Nakladatelským střediskem ČLS JEP. Redakční rada časopisu i nadále neplánuje přistoupit k povinnému odběru EMI členy naší Společnosti, ačkoli řada Společností již tak u svých časopisů učinila. Apelujeme však na členy SEM, aby se dle svých možností stali odběrateli EMI. A ještě naléhavěji apeluje redakční rada EMI na členy SEM, aby se stali přispívajícími autory EMI. Pokyny pro autory EMI naleznete i na webové stránce EMI: http://www.prolekare.cz/epidemiologie i v tištěné podobě některých čísel časopisu.

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM ČLS JEP
a vedoucí redaktorka EMI

Zápisy z výboru

Spolupracujeme