Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Cena prof. Karla Rašky za významné publikace za rok 2013


Cena prof. Karla Rašky za významné publikace za rok 2013

Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2013 byla udělena.

Zápis z jednání hodnotící komise výboru SEM ČLS JEP o udělení ceny prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2013.

Členové komise: doc. J. Jelínková, dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková

Datum: 2. 9. 2014

Cena prof. Karla Rašky je každoročně udělována jednomu členu Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím kalendářním roce v recenzovaném
domácím nebo zahraničním časopisu.

Hodnocené práce členů SEM byly vybrány z předložených návrhů s dodržením kritérií:
- u prvního autora - členství v SEM v době uveřejnění publikace
- jedná se o původní vědeckou práci
- návrh na udělení ceny nepředkládá nikdo z autorů

Dr. Křížová informovala členy komise o 19 publikacích, které byly za rok 2013 na Cenu prof. Rašky navrženy.

Po seznámení se s jednotlivými články přikročili členové komise k tajnému hlasování.

Komise rozhodla po dvoukolovém hlasování, že Cenu prof. Karla Rašky za rok 2013 získá autorský kolektiv

R. Tachezy, J. Šmahelová, J. Kašpírková, M. Saláková

za publikaci

Human papillomavirus type-specific prevalence in the cervical cancer screening population of Czech women.

která byla otištěna v časopise

PLoS ONE 2013;8(11): e79156. doi:10.1371/journal.pone.0079156


O výsledku hodnocení budou informováni členové výboru SEM na své říjnové schůzi 7.10.2014. Cena byla předána zástupci autorského kolektivu na kongresu 26. Pečenkovy epidemiologické dny v Luhačovicích 17. 9 .2014.

Informace o výsledku bude uveřejněna na webu SEM.

12.9.2014

Zapsala:

 MUDr. Pavla Křížová, CSc.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme