Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2018 byla udělena


Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2018 byla udělena

Zápis z jednání hodnotící komise výboru SEM ČLS JEP o udělení ceny prof. Karla Rašky za významnou publikaci v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2018

Členové komise: prof. Beneš, dr. Křížová, dr. Kynčl, dr. Vlčková
Datum: 1.10.2019

Cena  prof. Karla Rašky je každoročně udělována jednomu členu Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím kalendářním roce v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu.

Dr. Křížová informovala členy komise o 17 publikacích, které byly za rok 2018 na Cenu prof. Rašky navrženy. Po seznámení se s jednotlivými články přikročili členové komise ke hlasování. Do druhého kola postoupily dvě publikace. Vzhledem k potenciálnímu střetu zájmů se diskuse a hlasování ve druhém kole nezúčastnila dr. Křížová.

Vítězná práce získala hlas všech tří přítomných členů komise.

Stala se jí publikace:

Whole genome sequencing of Neisseria meningitidis W isolates from the Czech Republic recovered in 1984-2017.

Autorů : Honskus M, Okonji Z, Musilek M, Kozakova J, Krizova P.

V časopise: PLoS One. 2018 Sep 13;13(9):e0199652. doi: 10.1371/journal.pone.0199652.

 

Cena bude předána zástupci autorského kolektivu na Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie v Olomouci 15.11.2019.

O výsledku hodnocení budou informováni členové výboru SEM na své prosincové schůzi 3.12.2019

 

Informace o výsledku bude uveřejněna na webu SEM po udělení ceny.

1.10.2019

Zapsal:

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme