Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2017 byla udělena


Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2017 byla udělena

Zápis z jednání hodnotící komise výboru SEM ČLS JEP o udělení ceny prof. Karla Rašky za významnou publikaci v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2017

Členové komise:  dr. Petráš, prof. Beneš, dr. Částková, dr. Fajfrlík, doc. J. Jelínková, dr. Němeček, prof. Pazdiora,
Datum: 5.6.2018

Cena  prof. Karla Rašky je každoročně udělována jednomu členu Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím kalendářním roce v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu.

Hodnocené práce členů SEM byly vybrány z předložených návrhů s dodržením kritérií:

  • u prvního autora - členství v SEM v době uveřejnění publikace
  • jedná se o původní vědeckou práci
  • návrh na udělení ceny nepředkládá nikdo z autorů

Dr. Petráš informoval členy komise o 12 publikacích, které byly za rok 2017 na Cenu prof. Rašky navrženy.

Dva členové komise, jejichž publikace byly mezi navrženými, své návrhy stáhli.

Po seznámení se s jednotlivými články přikročili členové komise k tajnému hlasování.  

Hlasování proběhlo jednokolově, kdy vítězná práce byla vybrána velkou většinou hlasů.

Stala se jí publikace

Humánní alveolární echinokokóza a přehled výskytu tasemnic Echinococcus multilocularis u zvířat v České republice

Autorů : Kolářová L, Matějů J, Hozáková L, Stejskal F, Hrdý J, Kolářová H, Leissová M, Skála V, Dundr P.

V časopise: Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2017; 66(4): 163–172.

Cena bude předána zástupci autorského kolektivu na konferenci Pečenkovy epidemiologické dny 2018 v Českých Budějovicích 12.9.2018

O výsledku hodnocení budou informováni členové výboru SEM na své zářijové schůzi 4.9.2018  

Informace o výsledku bude uveřejněna na webu SEM.

8.6.2018

Zapsal:

RNDr. Petr Petráš, CSc.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme