Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2016 byla udělena


Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2016 byla udělena

Zápis z jednání hodnotící komise výboru SEM ČLS JEP o udělení ceny prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2016

Členové komise: doc. J. Jelínková, dr. P. Křížová, dr. J. Vlčková, prof. J. Beran, dr. J. Trmal
Datum: 5. 9. 2017

Cena prof. Karla Rašky je každoročně udělována jednomu členu Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím kalendářním roce v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu.

Hodnocené práce členů SEM byly vybrány z předložených návrhů s dodržením kritérií:
- u prvního autora - členství v SEM v době uveřejnění publikace
- jedná se o původní vědeckou práci
- návrh na udělení ceny nepředkládá nikdo z autorů

Dr. Křížová informovala členy komise o 8 publikacích, které byly za rok 2016 na Cenu prof. Rašky navrženy.
Po seznámení se s jednotlivými články přikročili členové komise k tajnému hlasování.

Hlasování proběhlo dvoukolově. Do druhého kola postoupily 3 publikace, z nichž komise rozhodla, že Cenu prof. Karla Rašky za rok 2016 získá publikace:

Havlíčková M, Limberková R, Smíšková D, Herrmannová K, Jiřincová H, Nováková L, Lexová P, Kynčl J, Arientová S, Marešová V. za publikaci
Mumps in the Czech Republic in 2013: Clinical Characteristics, Mumps Virus Genotyping, and Epidemiological Links.
Cent Eur J Public Health. 2016;24(1):22-8.

Cena bude předána první autorce na konferenci KMINE 2017 v Praze 25. října 2017.
O výsledku hodnocení budou informováni členové výboru SEM na své říjnové schůzi 3. 10. 2017.

Informace o výsledku bude uveřejněna na webu SEM.


12. 9. 2017

Zapsala:
MUDr. Pavla Křížová, CSc.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme