Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2014 byla udělena


Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2014 byla udělena

Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2014


Zápis z jednání hodnotící komise výboru SEM ČLS JEP o udělení ceny prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2014

Členové komise: doc. J. Jelínková, dr. P. Křížová, dr. J. Částková, dr. M. Havlíčková, dr. P. Petráš
Datum: 8. 9. 2015

Cena prof. Karla Rašky je každoročně udělována jednomu členu Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím kalendářním roce v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu.

Hodnocené práce členů SEM byly vybrány z předložených návrhů s dodržením kritérií:
- u prvního autora - členství v SEM v době uveřejnění publikace
- jedná se o původní vědeckou práci
- návrh na udělení ceny nepředkládá nikdo z autorů

Dr. Křížová informovala členy komise o 26 publikacích, které byly za rok 2014 na Cenu prof. Rašky navrženy.
Po seznámení se s jednotlivými články přikročili členové komise k tajnému hlasování.

Komise rozhodla po dvoukolovém hlasování, že Cenu prof. Karla Rašky za rok 2014 získá:

Autorský kolektiv: Marejková M., Petráš P.

za publikaci: Enterohemoragické Escherichia coli jako původci průjmu v České republice (1965-2013)

která byla otištěna v časopise: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 2014;63(3):173-83

O výsledku hodnocení budou informováni členové výboru SEM na své říjnové schůzi 6.10.2015. Cena bude předána první autorce na kongresu KMINE ve Špindlerově Mlýně 23. září 2015.

Informace o výsledku bude uveřejněna na webu SEM.


9.9.2015

Zapsala:
MUDr. Pavla Křížová, CSc.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme