Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2013 byla vyhlášena


Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2013 byla vyhlášena

Udělení ceny prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2013

Cena prof. Karla Rašky je každoročně udělována jednomu členu Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím kalendářním roce v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu.

Hodnocené práce členů SEM budou vybrány z předložených návrhů s dodržením kritérií:
• u prvního autora - členství v SEM v době uveřejnění publikace
• jedná se o původní vědeckou práci
• návrh na udělení ceny nepředkládá nikdo z autorů

Návrhy prosím zasílejte na emailovou adresu společnosti SEM ČLS JEP sem@szu.cz do konce srpna 2014

Hodnotící komise složená z členů výboru SEM se sejde dne 2. 9. 2013.
Výsledek hodnocení bude oznámen na 26. Pečenkových epidemiologických dnech v Luhačovicích v září 2014.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme