Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2012 byla udělena


Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2012 byla udělena

Udělení ceny prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2012

Cena  prof. Karla Rašky je každoročně udělována jednomu členu Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím kalendářním roce v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu.

Hodnocené práce členů SEM byly vybrány z předložených návrhů s dodržením kritérií:
• u prvního autora - členství v SEM v době uveřejnění publikace
• jedná se o původní vědeckou práci
• návrh na udělení ceny nepředkládá nikdo z autorů

Hodnotící komise složená z 5 členů výboru SEM dne 3.9.2013 hodnotila celkem 6 publikací. Po seznámení se s jednotlivými články přikročili členové komise k dvoukolovému tajnému hlasování.  

Nejvíce hlasů na udělení ceny za rok 2012 získala publikace:

V. Hanulík, M. Chromá, M.A.Webber, R. Uvízl, R.N.Whitehad, S. Baugh, M. Htoutou, Sedláková, M. Kolář: Záchyt kmenů Burkholderia cepacia komplex ve Fakultní nemocnici Olomouc Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2012; 18(1): 4 - 8.

O výsledku hodnocení byli informováni členové výboru SEM na své říjnové schůzi 1.10.2013. Cena byla předána zástupci autorského kolektivu na kongresu KMINE 2013 v Olomouci, 17.10. 2013.


21.10.2013


RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM


Zápisy z výboru

Spolupracujeme