Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2011 byla udělena


Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2011 byla udělena

Zápis z jednání hodnotící komise výboru SEM ČLS JEP o udělení ceny prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2011

Přítomni: doc. J. Jelínková, dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková
Datum: 4.9.2012

Cena  prof. Karla Rašky je každoročně udělována jednomu členu Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím kalendářním roce v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu.

Hodnocené práce členů SEM byly vybrány z předložených návrhů s dodržením kritérií:
- u prvního autora - členství v SEM v době uveřejnění publikace
- jedná se o původní vědeckou práci
- návrh na udělení ceny nepředkládá nikdo z autorů

Bylo tajně hlasováno o šesti celkově hodnocených publikacích. Komise rozhodla jednomyslně o udělení ceny za rok 2011 pro publikaci

Petráš P., Machová I., Ryšková L., Prášil P. Případy menstruální formy syndromu toxického šoku v České republice v letech 1997–2011
Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2011 Nov;60(4):161-6.


O výsledku hodnocení budou informováni členové výboru SEM na své říjnové schůzi 2.10.2012. Cena bude předána zástupci autorského kolektivu na konferenci 25. Pečenkovy epidemiologické dny v září 2012 v Harrachově. Informace o výsledku bude uveřejněna na webu SEM.

 


Zápisy z výboru

Spolupracujeme