Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2008 - aktualizováno


Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2008 - aktualizováno

Cena prof. Karla Rašky je každoročně udělována jednomu členu Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím kalendářním roce v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu.

Vyhodnocení předložených návrhů bylo provedeno pětičlennou komisí složenou z členů výboru SEM, která zhodnotila 10 navržených publikací na schůzce dne 8. 9. 2009.

Komise připomněla podmínky udělení ceny:

 • u prvního autora - členství v SEM v době uveřejnění publikace
 • jedná se o původní vědeckou práci
 • návrh na udělení ceny nepředkládá nikdo z autorů

   Nejvíce hlasů na udělení ceny za rok 2008 získala publikace:

   P. Pazdiora, J. Benešová, Z. Böhmová, J. Králíková, A. Kubátová, I. Menclová, I. Morávková, J. Průchová, M. Přechová, M. Spáčilová, Z. Vodrážková, V. Štruncová, M. Švecová
   The prevalence of tick-borne encephalitis in the region of West Bohemia (Czech Republic) between 1960-2005.
   Wien Med Wochenschr. 158 (3-4), 91-7 (2008)

   O výsledku hodnocení byli informováni členové výboru SEM na své říjnové schůzi. Cena byla předána zástupci autorského kolektivu doc. Pazdiorovi na 23. Pečenkových epidemiologických dnech v září 2009 v Jihlavě.


  • Zápisy z výboru

   Spolupracujeme