Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Cena Prof. Karla Rašky za rok 2010 byla udělena


Cena Prof. Karla Rašky za rok 2010 byla udělena

Zápis z jednání hodnotící komise výboru SEM ČLS JEP o udělení ceny prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2010

 

Přítomni: doc. J. Jelínková, dr. J. Částková, dr. M. Havlíčková, dr. J. Kynčl, dr. V. Němeček

 

Datum: 30.8.2011

 

Cena prof. Karla Rašky je každoročně udělována jednomu členu Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím kalendářním roce v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu.

 

Hodnocené práce členů SEM byly vybrány z databáze PUBMED a z předložených návrhů s dodržením kritérií:

- u prvního autora - členství v SEM v době uveřejnění publikace

- jedná se o původní vědeckou práci

- návrh na udělení ceny nepředkládá nikdo z autorů

V prvním kole bylo tajně hlasováno o pěti vybraných publikacích ze čtrnácti celkově hodnocených publikací. Do druhého kola hlasování byly zařazeny dvě publikace, které dostaly nejvíce hlasů.

Komise rozhodla jednomyslně o udělení ceny za rok 2010 pro publikaci:

 

Roubalová K, Strunecký O, Žufanová S, Procházka B, Vítek A.: Genotypizace virového glykoproteinu B (gB) u příjemců transplantátu kmenových buněk krvetvorby s aktivní infekcí cytomegalovirem – sledování vlivu genotypů na průběh infekce. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2010 Apr; 59(2): 92-99.

 

O výsledku hodnocení budou informováni členové výboru SEM na své říjnové schůzi 4.10.2011. Cena bude předána zástupci autorského kolektivu na Kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí v září 2011 v Plzni.

 

Informace o výsledku bude uveřejněna na webu SEM.

 

1.9.2011

 

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

předseda revizní komise

SEM ČLS JEP


Zápisy z výboru

Spolupracujeme