Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

Cena prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech v roce 2015 byla udělena


Cena prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech v roce 2015 byla udělena

Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2015 byla udělena

Zápis z jednání hodnotící komise výboru SEM ČLS JEP o udělení ceny prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie za rok 2015

Členové komise:  doc. J. Jelínková, dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, dr. B. Macková, dr. K. Fajfrlík

Datum: 13. 9. 2016

Cena  prof. Karla Rašky je každoročně udělována jednomu členu Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím kalendářním roce v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu.

Hodnocené práce členů SEM byly vybrány z předložených návrhů s dodržením kritérií:

- u prvního autora - členství v SEM v době uveřejnění publikace
- jedná se o původní vědeckou práci
- návrh na udělení ceny nepředkládá nikdo z autorů

Dr. Křížová informovala členy komise o 15 publikacích, které byly za rok 2015 na Cenu prof. Rašky navrženy.

Po seznámení se s jednotlivými články přikročili členové komise k tajnému hlasování.  

Hlasování proběhlo dvoukolově. Do druhého kola postoupily 3 publikace, z nichž komise rozhodla, že Cenu prof. Karla Rašky za rok 2015 získá autorský kolektiv

Jakubů V., Zavadilová J., Fabiánová K., Urbášková P.: Minimální inhibiční koncentrace erytromycinu a dalších antibiotik u českých kmenů Bordetella pertussis. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 2015;64(1):12-15

Cena byla předána prvnímu autorovi na 27. Pečenkových epidemiologických dnech v Olomouci 22. září 2016.

O výsledku hodnocení budou informováni členové výboru SEM na své říjnové schůzi 4.10.2015.

 Informace o výsledku bude uveřejněna na webu SEM.

19.9.2016

Zapsala:

MUDr. Pavla Křížová, CSc.


Zápisy z výboru

Spolupracujeme