Přeskočit navigaci
 

Aktuálně

25. Pečenkovy epidemiologické dny, Harrachov, Hotel Sklář 18. -20. 9. 2012


25. Pečenkovy epidemiologické dny, Harrachov, Hotel Sklář 18. -20. 9. 2012

25. Pečenkovy epidemiologické dny

Termín konání: 18. - 20. 9. 2012

Místo konání: OREA Vital Hotel Sklář, Harrachov 520, 512 46 Harrachov

Více informací na www.pecenkovydny.cz

  

 

 

 

Prvotní informace o konferenci je k dispozici zde

 

Hlavní témata konference a odborní garanti:

 • Nákazy preventabilní očkováním (MUDr. Jitka Částková, CSc., doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., MUDr. Josef Trmal, Ph.D.)
 • Závažná infekční onemocnění: virové záněty jater, HIV/ AIDS (MUDr. Hana Tkadlecová, RNDr. Vratislav Němeček, CSc., MUDr. Hana Zákoucká), chřipka, respirační nákazy (MUDr. Martina Havlíčková, CSc., MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., MUDr. Jana Vlčková), tuberkulóza (MUDr. Ilona Zemanová, MUDr. Jana Svobodová), alimentární nákazy, listerióza (RNDr. Petr Petráš, CSc., MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D., MUDr. Irena Martinková), parazitární nákazy (RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.), onemocnění přenášená klíšťaty (Doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc., prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.)
 • Mezinárodní zdravotnické předpisy, jejich implementace v ČR, masové akce a prevence infekčních onemocnění, WHO, ECDC (MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D., MUDr. Jana Prattingerová)
 • Infekce související s poskytováním zdravotní péče, antibiotická rezistence, antibiotická strategie (MUDr. Dana Hedlová, MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.)

Program konference

Registrace, ubytování, stravování, odborný program, prezentace firem a raut budou zabezpečeny v Hotelu Sklář.

18. září – úterý

  • Příjezd, registrace - OREA Vital Hotel Sklář do 1330 hodin.
  • Zahájení 1300 hod. - 1330 hod.
  • Odborný program 1330 hod. - 1800 hod.
  • Satelitní sympozium Platinového partnera 1800 hod. - 1900 hod.
  • Večeře 1900 hod.

19. září – středa

  • Odborný program 830 hod. - 1300 hod.
  • Oběd 1315 hod. - 1400 hod.
  • Odpolední program s výběrem možnosti
  • Kulturní program s rautem od 2000 hod.

20. září – čtvrtek

  • Odborný program 830 hod. - 1200 hod.
  • Oběd 1200 hod.

 

Oblečení v průběhu konference neformální, v průběhu kulturního programu společenské.

Účastnický poplatek – informace k úhradě

 • Účastnický poplatek pro členy SEM ČLS JEP - 1.000,- Kč (po 30. 6. 2012 - 1.100,- Kč)
 • Účastnický poplatek pro nečleny SEM ČLS JEP - 1.150,- Kč (po 30. 6. 2012 - 1.300,- Kč)

   Způsob úhrady:

  • Příslušnou částku převeďte na bankovní účet Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (500617613/0300), VS 2512031 a do poznámky/textu uveďte jméno účastníka. Nezaplacení poplatku ruší registraci (platba na místě v hotovosti není možná). Zaplacené účastnické poplatky se nebudou vracet.


   Účastnický poplatek zahrnuje:

  • Účast na všech formách odborného programu.
  • Tašku s konferenčními materiály.
  • Stravování v průběhu konference.
  • Doprovodný program.

Informace pro účastníky s aktivní účastí

 • Abstrakta přednášek odešlete nejpozději do 10. června 2012 na adresu jana.prattingerova@khslbc.cz. Do referátového sborníku budou zařazena všechna abstrakta zaslaná ve stanoveném termínu.

   Požadavky:

  • Texty abstrakt napsané v textovém editoru MS WORD (max. rozsah 1xA4) zasílejte pouze e-mailem na výše uvedenou email adresu.
  • Použijte prosím řádkování 1.5, velikost písma 12 bodů, písmo Times New Roman. Sjednoťte hlavičku: 1. název (tučné), 2. autoři (kurzíva), 3. pracoviště (obyčejné)
 • Výběr abstraktů k přednáškové či posterové prezentaci provedou koordinátoři jednotlivých sekcí. Autoři obdrží písemné oznámení, k jaké prezentaci byl jejich abstrakt vybrán.
 • Pro přednášky bude vyhrazena doba 15 minut, změna je možná pouze po předchozím dohovoru s organizátorem konference.
 • Přednášejícím bude k dispozici video-data-projektor s příslušenstvím a notebook.
 • Rozměr posterů bude upřesněn. 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží potvrzení o účasti. "Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK."

Ubytování:

Ubytování zajišťuje organizátor akce. Cena za dvoulůžkový pokoj je 1.600,- Kč (pultová cena je 2.300,- Kč), za jednolůžkový pokoj je 950,- Kč (pultová cena je 2.150,- Kč). Platbu převeďte od 20. 8. 2012 do 10. 9. 2012 na bankovní účet Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (500617613/0300), VS 2512031 a do poznámky/ textu uveďte: ubytování a jméno (jména) účastníka(ů).


Zápisy z výboru

Spolupracujeme