Přeskočit navigaci
 

Úterní semináře

Plánované úterní semináře v Lékařském domě 
(vždy první úterý v měsíci od 13.30) na rok 2018 

Pořádá 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS J.E.P. ve spolupráci se Společností infekčního lékařství (SIL) ČLS J.E.P. a Československou společností mikrobiologickou (ČSSM)

Únor: 6.2. Chřipka a další virové respirační infekce
SEM, SIL; koord.: Dr. M. Havlíčková, Dr. K. Hermannová

 Březen: 6.3. Aktuální otázky tuberkulózy
SIL, SEM; koordinátor: Dr. A. Holčíková, Dr. I. Zemanová: 

Duben: 3.4. Parazitologie
SEM, SIL; koord.: Dr. K. Fajfrlík, Dr. F. Stejskal

Červen: 5.6. Cestovní a tropická medicína
SEM; koord.: prof. J. Beran

 Říjen: 2.10. Intenzivní péče v infektologii - zajímavé kazuistiky
SIL, SEM; koord.: doc. O. Džupová, doc. S. Plíšek

Listopad: 6.11. Stafylokokové infekce a jejich management
SIL, SEM; koord.: Dr. A. Chrdle, Dr. P. Petráš

 Prosinec: 4.12.  Aktuality v mikrobiologii
ČSSM, SEM; koord.: doc. F. Růžička

 Připraveno ve spolupráci Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii se Společností infekčního lékařství a Čs. Společností mikrobiologickou, schváleno výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii dne 3. 10. 2017.

Zapsala: MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Zápisy z výboru

Spolupracujeme