Přeskočit navigaci
 

Úterní semináře

Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2019 
(vždy první úterý v měsíci od 13.30)

Pořádá 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS J.E.P. ve spolupráci se Společností infekčního lékařství (SIL) ČLS J.E.P. a Československou společností mikrobiologickou (ČSSM)

Únor: 5.2. Exantémové infekce
SEM, SIL; koordinátor: dr. M. Havlíčková, dr. R. Limberková,
                                  dr. Z. Blechová, dr. P. Širůček

Březen: 5.3. Alimentární infekce
SIL, SEM; koordinátor: prof. P. Pazdiora, doc. R. Karpíšková,
                                  dr. H. Ambrožová, dr. L. Vojtilová

Duben: 2.4. Parazitologie
SEM, SIL; koordinátor: dr. K. Fajfrlík, dr. F. Stejskal

Květen: 7.5. Infekce spojené se zdravotní péčí
SEM, SIL, koordinátor: dr. V. Jindrák, dr. D. Hedlová,
                                  dr. M. Šťastník, dr. L. Hobzová

Červen: 4.6. Aktuální otázky DDD
SEM; koordinátor: dr. V. Rupeš, dr. J. Vlčková

Říjen: 1.10. Febrilní stavy u dětí a dospělých se zaměřením na neinfekční etiologii
SIL; koordinátor: doc. O. Džupová, doc. S. Plíšek

Listopad: 5.11. Infekce v těhotenství
SIL; koordinátor: doc. L. Krbková, doc. H. Rozsypal, dr. M. Geleneky

Prosinec: 3.12.  Aktuality v mikrobiologii
ČSSM, SEM; koord.: doc. F. Růžička

 Připraveno ve spolupráci Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii se Společností infekčního lékařství a Čs. Společností mikrobiologickou, schváleno výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii dne 6. 11. 2018.

Zapsala: MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Videozáznamy ze seminářů

  • Exantémové infekce (5. 2. 2019)
  • Stafylokokové infekce a jejich management (6. 11. 2018)

Stačí kliknout sem, vybrat si akci a uvést heslo "infekce".

Zápisy z výboru

Spolupracujeme