Přeskočit navigaci
 

Celostátní akce

Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2018:

Třeboň ´18, 26. ročník mezioborového semináře

Hlavní organizátor: MUDr. Václav Chmelík
Datum: 17. – 19. ledna 2018
Místo konání: Třeboň, lázně Aurora

Témata:
Středa 17.1.2018
• Superaktuality: meningokoky, hepatitida C. HIV a další
• Herpesviry, věrní průvodci člověka (vč. EBV, CMV, HHV6, HHV8)
Čtvrtek 18.1.2018 - Medicína 21. století
• Atomizace mediciny vs. holistický pohled (stav duše)
• Současný pacient (stav těla a vývoj/průběh nemoci)
• Adekvátní prostředky diagnostiky a léčby infekčních nemocí a jejich hranice
• Hledání cesty nemocí: Algoritmy péče kontra individuální přístup
Pátek 19.1.2018 - Malá škola
• Aminoglykosidy a kolistin, aneb cesta tam a zase zpět

Pořadatelé a garance:
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Webhttp://www.tmos.cz
Kontakt: info@tmos.cz

 

Mezikrajový seminář epidemiologů 2018

Hlavní organizátor: MUDr. Zdeňka Jágrová
Datum:17. – 19. dubna 2018
Místo konání: Praha

Téma: epidemiologie

Pořadatel: Hygienická stanice hlavního města Prahy 
Garance : Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Kontakt: zdenka.jagrova@hygpraha.cz

 

XXV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

Hlavní organizátor: Mgr. Lukáš Vacek,
Odborný garant: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Datum: 7. – 8. června 2018
Místo konání: Brno

Téma: Konference mladých mikrobiologů

Pořadatel: Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny v Brně
Garance: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP 
Československá společnost mikrobiologická 
Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Web: www.med.muni.cz/tomdny
Kontakt: tomdny@med.muni.cz

 

28. Pečenkovy epidemiologické dny 2018

Předsedkyně vědeckého a organizačního výboru: MUDr. Jitka Luňáčková

Datum: 12. – 14. září 2018
Místo konání: České Budějovice

Témata:
1. Nákazy preventabilní očkováním
Parotitis, chřipka, spalničky
Novinky v očkování proti přenosným nemocem
2. Přeshraniční šíření infekčních onemocnění
Migrace, cestovatelská medicína
3. Alimentární nákazy
Salmonelózy, kampylobakteriózy, virové alimentární nákazy
Spolupráce s KVS
4. Klíšťová encefalitida a další neuroinfekce
Encefalitidy, meningitidy,
Klíšťata z pohledu přírodovědců
5. HIV/AIDS, STD
Virové hepatitidy
6. Moderní epidemiologické metody
Využití molekulárních metod v epidemiologii
7. Legionelózy
8. Infekce spojené se zdravotní péčí
Antimikrobiální rezistence

Pořadatel: KHS Jihočeského kraje
Garance: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Organizátor: Zdeněk Hajn, Jihlava

Web: www.pecenkovydny.cz
Kontakt: Jitka.Lunackova@khscb.cz

 

Schváleno na schůzi výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii dne 3. 10. 2017
Zapsala: MUDr. Pavla Křížová,CSc.

 

Zápisy z výboru

Spolupracujeme